Regulamin i pomoc
SETTA
Bauman Trading
Jarosław Czekaj
Kołłątaja 15
64-100 Leszno

Telefon: +48 608 380 022
E-mail:
WWW: www.setta.pl

Polecamy

Zaloguj

Załóż konto

Najlepsza oferta

Turbina DKAM125

Turbina DKAM125 - szczegóły produktu WENTYLATOR * TURBINA KOMINKOWA * 125 mm DKAM125 * WYDAJNOŚĆ 400 m3/h Więcej informacji

 • Nasza cena zawierająca VAT
 • 365,00 PLN

 • Cena promocyjna zawierająca VAT
 • 350,00 PLN

Dodaj do koszykaDodaj do koszyka

Turbina DKAM150

Turbina DKAM150 - szczegóły produktu WENTYLATOR * TURBINA KOMINKOWA * 150 mm DKAM150 * WYDAJNOŚĆ 620 m3/h Więcej informacji

 • Nasza cena zawierająca VAT
 • 450,00 PLN

 • Cena promocyjna zawierająca VAT
 • 420,00 PLN

Dodaj do koszykaDodaj do koszyka

Wentylator kanałowy WHISPER150 150 mm

Wentylator kanałowy WHISPER150 150 mm - szczegóły produktu WENTYLATOR KANAŁOWY * WHISPER150 * ŚREDNICA 150 mm * WYDAJNOŚĆ 340 m3/h * CICHY 40dB Więcej informacji

 • Cena promocyjna zawierająca VAT
 • 249,00 PLN

Dodaj do koszykaDodaj do koszyka

Regulamin i pomoc

Informacje o firmie
Ochrona danych osobowych
Opisy i zdjęcia produktów
Ceny
Zamówienia
Dostawa
Sposoby płatności
Zwrot towaru
Procedura reklamacji
Postanowienia końcowe

  

1. Informacje o firmie

 1. Zajmujemy się sprzedażą detaliczną i hurtową markowego sprzętu wentylacyjnego między innymi firmy DEC® i Vents®.
 2. Jesteśmy firmą stricte wysyłkową, z tego względu nie ma możliwości odbioru osobistego i oglądania produktów przed zakupem, w sprzedaży posiadamy tylko towary znajdujące się w ofercie sklepu.

Do góry 

 

2. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów www.setta.pl, są przetwarzane przez SETTA z siedzibą w Lesznie.
  Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  - realizacji umowy
  - jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.setta.pl.
 2. Dane osobowe nie są udostępnianie innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Powierzone nam dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Do góry

 

3. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów są autentyczne. Opisy oraz specyfikacje produktów są zgodne z prawdziwym towarem oferowanym w ramach sprzedaży przez sklep www.setta.pl.

Do góry

 

4. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.setta.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN).
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Do góry

 

5. Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.setta.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Do góry

 

6. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.setta.pl dostarczamy kurierem DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie ma możliwości osobistego odbioru.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  - czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  - czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Termin dostawy wynosi 48h od daty zaksięgowania wpłaty za zamówienie lub w przypadku przesyłki pobraniowej od daty złożenia zamówienia pod warunkiem, że zostało ono złożone do godz. 12:00.
 4. Wraz z towarem wydawane są dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Do góry

 

7. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  - przelew na rachunek bankowy SETTA przed wydaniem towaru klientowi,
  - gotówką do rąk przewoźnika w momencie odbioru towaru przez klienta.
 2. SETTA może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez SETTA jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 3. SETTA może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez SETTA na piśmie pod rygorem nieważności.

Do góry

 

8. Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt.8.1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt wracany zgodnie z pkt. 8.1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności pośrednika spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za jego pośrednictwem na adres: ul. Działkowa 24, 64-100 Leszno lub nie odbierać przesyłki.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22 poz.271 ze zm) konsument ,który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

Do góry

 

9. Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady prosimy pobrać formularz reklamacji (www.setta.pl/pool/formularz_reklamacji.pdf) i wypełniony odesłać wraz z towarem na adres: ul. Działkowa 24, 64-100 Leszno. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. SETTA rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 Do góry

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.setta.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

Do góry